Doelstelling en missie

Doelstelling

Amati staat voor kennis, kunde en vakmanschap, voor de individuele beleving van het plezier in het samen musiceren en het doorgeven van traditionele waarden van de kamermuziekbeleving aan de komende generatie.

Toekomstvisie / actueel beleid
Sinds 1993 organiseert de Stichting een veelheid aan activiteiten waaronder een eigen kamermuziek serie in het Conservatorium Maastricht, concerten op andere Nederlandse podia waaronder het Concertgebouw Amsterdam, buitenlandse tournees naar Canada, Israël, Polen, Tsjechië, Italië, Oostenrijk, Frankrijk e.a., CD, DVD en TV opnamen en bijzondere evenementen zoals de projecten The Violins of Hope in 2011 en Stradivari en Amati, Leerling en Meester in 2012.

In de komende jaren zal de stichting zich er voor inzetten dat de concerten van het Amati Ensemble zoals in voorgaande jaren zullen blijven plaatsvinden, in de vorm zoals hiervoor beschreven en in een vernieuwende context. De (uitvals)basis van alle activiteiten is steeds de Amati Kamermuziek Serie in het Conservatorium Maastricht die inmiddels haar 17e editie heeft beleefd. Een formule die door de jaren heen ten grondslag ligt aan het succes.

Fondsenwerving en -beheer

De Amati activiteiten hebben alle jaren een stevige financiële basis gehad in de vorm van sponsoring en inkomsten uit kaartverkoop. In combinatie met een goed financieel beheer en gerichte inzet van de middelen is er in de voorgaande jaren nooit een deficit geweest.

De tijden zijn echter veranderd door de slechte economische situatie. Het sponsorbeleid van bedrijven is in de afgelopen jaren veranderd en dramatisch afgenomen. Vaste sponsoren hebben zich teruggetrokken en geven voorrang aan de eigen bedrijfsvoering. Op termijn zal hier wellicht verandering in komen, maar naar verwachting zal het nog geruime tijd duren voor het tij keert.

De organisatie ziet zich de komende jaren voor een grote uitdaging gesteld. Het brengen van een kwaliteitsproduct is vanzelfsprekend, maar in deze tijd geen doorslaggevende factor meer voor het genereren van fondsen. Er zal gezocht moeten worden naar een inventieve aanpak en alternatieve manieren van financiering. In samenspraak met vrienden en supporters worden de mogelijkheden verkend om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Naast kleine bijdragen van trouwe supporters zal in de komende jaren ingezet worden op:

- het vergroten van de Vriendenclub;
- het organiseren van fundraising activiteiten in samenwerking met
kunstenaars en bedrijfsleven;
- het opzetten van een business club;
- PR en promotionele activiteiten.

Zoals ook in voorgaande jaren worden de verkregen middelen, alsook een eventueel surplus, uitsluitend ingezet voor de financiering van de muzikale Amati activiteiten.
De door idealen gedreven organisatie berust bij professionele vrijwilligers die ten gunste van de muzikale activiteiten afzien van een vergoeding voor verrichte werkzaamheden.

adminDoelstelling en Missie